Waarom bestaande games?

Op de vraag waarom je games in het onderwijs zou gebruiken krijg je doorgaans de volgende antwoorden: omdat ze bij de leefwereld van jongeren behoren en/of vanwege het motiverende effect ervan.

Leefwereld

Een vaak gehoorde typering is: leerlingen zijn digital natives, docenten digital immigrants. Leerlingen zijn uitermate bedreven in het gebruik van de knoppen en brengen veel tijd achter hun pc door. Het wordt steeds duidelijker dat dit beeld nuancering behoeft. Niet voor niets is mediawijsheid van leerlingen een belangrijk topic in het onderwijs. Ook het onderzoek van Ineke Verheul geeft aanleiding om vraagtekens bij dit beeld te zetten.

De fun factor

Games worden vaak beschouwd als het wondermiddel waarmee je ongemotiveerde leerlingen weer aan het leren kunt krijgen. Ook hierbij zijn, mede op grond van het onderzoek van Ineke Verheul, vraagtekens te zetten. Prioriteit bij de 'fun factor' leidt tot een bepaald type games, waarbij het gamegedrag op een niet-intrinsieke manier gebruikt wordt. Een voorbeeld zijn quizgames: de game staat volkomen los van de inhoud ervan.

Waarom dan wel?

De meerwaarde van games zit 'm in de mogelijkheid om zaken aan te leren die moeilijk via andere leermiddelen aangeleerd kunnen worden, bijvoorbeeld vanwege hoge kosten of veiligheidsrisico's. Het sleutelwoord is daarbij interactiviteit: een actie leidt direct tot resultaat. Hoe levensechter dat resultaat, hoe beter. Daarmee ligt de meerwaarde van games dicht aan tegen de meerwaarde van simulaties. Wat games meer onderwijspotentie geeft dan simulaties zijn de game elementen die maken dat een gamer op het puntje van zijn stoel blijft zitten: de flow factor.

Educatieve games zijn boring

Commerciële game designers weten heel goed hoe ze een game verslavend kunnen maken, in de goede zin van het woord. Educatieve games ontwerpers zijn vaak eerder gefocused op content dan op spelgedrag. Daarom missen educatieve games over het algemeen de flow factor.

Levensechtheid is duur

De belangrijkste reden echter waarom educatieve games tekortschieten ligt juist op het punt van de meerwaarde van games: de levensechtheid. Het is niet te betalen om een game te ontwikkelen dat qua levensechtheid kan concurreren met een commerciële game. Het motto van Game Onderwijs Onderzoek is dan ook dat je dat niet moet willen: het is niet alleen effectiever om te gebruiken wat er al is, maar ook aanzienlijk goedkoper, en dus efficiënter.

Gebruik wat er is!

 

Game Onderwijs Onderzoek - game.ondd@gmail.com - telefoon 06 42319974