Onderzoek

Subsidie voor onderzoek
Game Onderwijs Onderzoek dient voor, of samen met een opdrachtgever onderzoeksvoorstellen in bij subsidiegevers. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om onderzoek naar de effecten van games: worden de beoogde leerdoelen daadwerkelijk gehaald? Methodologisch verantwoord onderzoek op dit gebied is er nauwelijks. Het onderzoek dat Ineke Verheul eerder heeft uitgevoerd behoort wat dit betreft tot de uitzonderingen, terwijl er wel grote behoefte bestaat aan gefundeerde gegevens over de effectiviteit van games.

Onderzoeksprojecten:

 
Game Onderwijs Onderzoek - game.ondd@gmail.com - telefoon 06 42319974