Advies

Game Onderwijs Onderzoek als game-makelaar
Wanneer opleidingen een game willen gebruiken om bepaalde leerdoelen te bereiken adviseert Game Onderwijs Onderzoek over: Daarnaast ontwikkelt Game Onderwijs Onderzoek desgewenst ondersteunend leermateriaal: lesbrieven, logformulieren etc.

Om welke leerdoelen gaat het?
Games lenen zich vooral goed voor het aanleren van competenties, vaardigheden en attitudes. Ook als het gaat om de toepassing van complexe principes zijn games een goed leermiddel. Bij kennisdoelen daarentegen hebben games doorgaans weinig tot geen meerwaarde.

Voor welk soort onderwijs?
Games kunnen worden ingezet voor onderwijs op elk niveau, in (bedrijfs)opleidingen en trainingen, kortom, in elke onderwijssituatie.

Een voorbeeld
Een docent wil de natuurkundige misconcepties van zijn leerlingen aanpakken d.m.v. een game. De didactiek rond dit soort misconcepties is lastig. Leerlingen kunnen feilloos de juiste natuurkundige principes noemen terwijl ze tegelijk ideeën over natuurkundige principes in hun hoofd hebben die niet kloppen. Gebrek aan werkelijk inzicht speelt hier de hoofdrol.
In zo'n situatie past een levensechte game die natuurkundig gezien klopt en waarin de beoogde misconcepties een rol spelen in de problemen die de leerling moet oplossen. En die games bestaan dus!

 

Game Onderwijs Onderzoek - game.ondd@gmail.com - telefoon 06 42319974